• Ελληνικά
  • English

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το Email σας (απαραίτητο)

Θέση για την οποία ενδιαφέρεστε
*Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία θέσεις.

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας

Σχόλια/Παρατηρήσεις

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στα BEAUTY MARKETS. Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων του BEAUTY MARKETS. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους για κανένα λόγο. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του BEAUTY MARKETS. Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρούνται στη βάση υποψηφίων για τουλάχιστον 3 μήνες. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στα BEAUTY MARKETS, θα πρέπει να αποστείλετε νέο ενημερωμένο βιογραφικό στη διεύθυνση www.beautymarkets.gr, αναφέροντας τη νέα σας προτίμηση και σημειώνοντας «Έχω υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα στο παρελθόν».
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του BEAUTY MARKETS, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την λήψη του βιογραφικού σας, την διόρθωση, αλλαγή ή και να ζητήσετε τη διαγραφή του.
Share Button